4 sierpnia 2022

Mały Pomysł Wielka Firma

O biznesie i o życiu

przewierty sterowane

Przewierty sterowane

Położenie instalacji i rurociągów pod podłożem wymaga szybkiego i sprawnego przedostania się pod ziemię. Najlepiej zrobić to bez rozkopywania całego gruntu oraz omijając występujące na nim przeszkody w postaci fortyfikacji bądź elementów, które nie powinny zostać naruszone. Niezależnie od tego, czy ma się do czynienia z typowo miejską czy też wiejską infrastrukturą, trzeba poszukiwać uniwersalnych i bezpiecznych metod pozwalających na terminowe, i rzetelne wykonanie prac. Przewierty sterowane są jedną z często wykorzystywanych metod, niezależnie od typów podłoża. Specjalistyczne urządzenia pozwalają bowiem dostać się w pożądane lokalizacje i zainstalować rurociągi bez konieczności stosowania tradycyjnych wykopów.

Co to są przewierty sterowane?

Przewierty sterowane to profesjonalne formy umiejscawiania rurociągów w ziemi. Najczęściej tę technikę wykorzystuje się podczas sprawnego przeprowadzania podziemnych sieci wodociągowych, energetycznych, gazowych czy ciepłowniczych. Można również w ten sposób poprowadzić instalacje związane z przesyłem teleinformatycznym. Wykorzystuje się tu najnowocześniejsze technologie, jak HDD, czyli Horyzontalne Wiercenie Kierunkowe. Co to oznacza i jak to się odbywa? Nie jest to aż tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać.

Na czym polega horyzontalne wiercenie sterowane?

Chodzi o poziomy sposób wiercenia, który daje możliwość uniknięcia ryzyka zniszczenia lub splątania kabli i oprzyrządowania. To ważne, ponieważ przy takiej metodzie wiercenia z łatwością omija się wszelkie przeszkody zarówno te znajdujące się pod ziemią, jak i te na jej powierzchni. Nie następuje degradacja środowiska oraz zastanej infrastruktury. Rurociągi umieszcza się w sposób dyskretny i niezakłócający korzystania z gruntów. Sieci mogą zatem swobodnie biec pod budynkami, drogami, fortyfikacjami, etc. Tego typu przewiert, jako szczególnie subtelna forma, pozwala pracować wszędzie tam, gdzie występują obszary szczególnie chronione, jak np. parki krajobrazowe lub obszary bardzo rozwinięte i zaawansowane pod względem architektury, jak wielkie miasta. Jest to zatem metoda uniwersalna.

Zasady działania przewiertów sterowanych

W pracy wyróżnia się kilka podstawowych etapów, z których pierwszym jest oczywiście przewiert wstępny. Ma on ogólnie wyznaczyć oś, po której będzie biegł przyszły rurociąg. Następnie odbywa się rozwiercanie gruntu celem jego optymalnego poszerzenia. Na końcu następuje montowanie rurociągu. Za pomocą krętlika mocowany jest on do głowicy urządzenia wiercącego. Przeciąga się rozwiertak do wiertnicy i w ten sposób osadza się poszczególne rury. Metody tej można użyć właściwie bez ograniczeń terenowych.