4 sierpnia 2022

Mały Pomysł Wielka Firma

O biznesie i o życiu

Dezynfekcje medyczne

W sytuacji, gdy panuje pandemia, coraz większą uwagę przykłada się do kwestii bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa biologicznego. Można więc powiedzieć, iż pandemia przyniosła chociaż w jakimś stopniu pozytywne zmiany. W gabinetach medycznych przykłada się coraz większą uwagę do wytworzenia procedur ograniczających ryzyko infekcji do niezbędnego minimum.

Coraz baczniejszą uwagę pacjenci zwracają również na sterylność w gabinetach stomatologicznych. Sprawdzają, czy takie rzeczy jak igły do znieczuleń czy też inne środki jednorazowe, jak również padają bardzo często padania o sterylizację narzędzi. Weźmy na przykład taką kwestię jak dezynfekcja narzędzi rotacyjnych. Gabinety stomatologiczne w znakomitej większości posiadają swoje maszyny do dezynfekcji, w części przypadków dezynfekcja narzędzi stomatologicznych realizowana jest przez podmioty zewnętrzne, posiadające do tego odpowiednie zaplecze techniczne.

Gabinety stomatologiczne są miejscem, gdzie szczególnie łatwo o infekcję. Pacjenci podczas zabiegów potrafią zareagować w różny sposób. Podczas wkłuwania igieł celem iniekcji środków znieczulających należy spodziewać się wszystkiego. Można tu wspomnieć chociażby o krzyczeniu, nerwowych ruchach a nawet gryzieniu. Ugryzienie personelu medycznego przez pacjenta stanowi ogromne zagrożenie, zwłaszcza, gdy dojdzie do przegryzienia rękawiczki i naruszenia ciągłości skóry. Ryzyko zakażenia rośnie znacząco. Nie można zapominać, iż to ryzyko jest dwustronne – pacjent może zarazić pacjenta, jak również może zostać zarażony przez stomatologa bądź jego asystenta. Środowisko medyczne jest narażone na rozmaite infekcje, dotyczy to również stomatologów. Okresowe badania oczywiście nie są w stanie wykryć wszystkie choroby, część natomiast potrafi manifestować swoją obecność w dłuższej perspektywie czasu.

Widzimy więc, iż minimalizowanie ryzyka zakażenia jest bardzo ważne. Trzeba wykorzystać wszystkie możliwości, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa, zarówno pracowników gabinetu jak i pacjentów. Czym może skończyć się zarażenie? Nie mówimy tutaj w kontekście koronawirusa, lecz innymi chorobami, jak chociażby żółtaczka. W przypadku zarażenia pacjenta przez stomatologa możemy spodziewać się ogromnego odszkodowania za popełnione błędy, jak również nie można zapomnieć o odpowiedzialności karnej. Warto więc dołożyć wszelkich starań, by minimalizować ryzyko.