4 sierpnia 2022

Mały Pomysł Wielka Firma

O biznesie i o życiu

rekuperatory

Czy warto instalować rekuperatory w domach?

Rekuperatory domowe spełniają funkcję wymiennika ciepła o specjalnej konstrukcji, służącej dodatkowo do wentylacji pomieszczeń. Ich głównym zadaniem jest przenoszenie energii cieplnej ze strumienia powietrza wywiewanego do strumienia nawiewanego do pomieszczenia.

Ogólnie stosowane wymienniki ciepła można podzielić na regeneratory lub rekuperatory. Regenerator powoduje, że ciepło z gorącego płynu jest magazynowane w przestrzeni termicznej, zanim zostanie przekazane do zimnego płynu. Posiada pojedynczą ścieżkę przepływu, przez którą przechodzą naprzemiennie gorące i zimne płyny.
Rekuperatory natomiast zostały zaprojektowane jako wymienniki ciepła na małą oraz dużą skalę, posiadają oddzielne ścieżki przepływu dla każdego płynu, wzdłuż własnych kanałów, a ciepło przekazywane jest przez ścianki oddzielające.

Jak działają rekuperatory domowe?

Rekuperatory domowe to urządzenie będące częścią systemu wentylacyjnego. Doprowadzają świeże, przefiltrowane powietrze do pomieszczenia.
Każdy budynek, zwłaszcza domowy, powinien mieć swobodny dostęp do czystego powietrza z zewnątrz. A jego objętość powinna odpowiadać objętości „wywiewanego” powietrza usuwanego z pomieszczenia. Musi więc istnieć tak zwany obieg powietrza. Jednak, wraz z wypływem powietrza odchodzi coś bardzo cennego. Zimą jest to ciepłe, a latem chłodne powietrze, produkowane przez mocne i niestety energochłonne klimatyzatory. Aby temu zapobiec, opracowano rozwiązanie, jakim są domowe rekuperatory.

Prawo budowlane reguluje miejsce wlotu powietrza

Czerpnia, czyli miejsce wlotu powietrza to jedyna, widoczna na elewacji budynku, część instalacji systemu rekuperacji. Klasyczna czerpnia to metalowy, zakończony żaluzją element kanału nawiewnego, którym powietrze wędruje do pomieszczeń. Kształt żaluzji zabezpiecza otwór czerpni przed opadami atmosferycznymi, dostępem ptaków, gryzoni i innych zanieczyszczeń – na przykład liści. Ze względu na bezpieczeństwa wlot powietrza powinien być usytuowany w budynku, w miejscu niedostępnym. Niestety, zdarzały się przypadki, gdzie bezpośrednio do czerpni, rozpylono gaz usypiający domowników, po to, aby ułatwić włamanie do budynku.

Zastosowanie rekuperatorów w przemyśle ma wymiar ekonomiczny

Rekuperatory, których potoczna nazwa to ekonomizery, są często stosowane w energetyce, w celu zwiększenia ogólnej sprawności cykli termodynamicznych. Na przykład w silniku z turbiną gazową. Rekuperator przekazuje część ciepła odpadowego ze spalin do sprężonego powietrza, podgrzewając je przed wejściem do komory spalania.

Najkorzystniejszą funkcją, jaką spełniają rekuperatory domowe jest oczyszczanie powietrza tłoczonego do pomieszczeń. W czasach, gdy smog jest na tyle niebezpieczny, że zaleca się pozostanie w domach, posiadanie rekuperacji wydaje się komfortowym rozwiązaniem