4 sierpnia 2022

Mały Pomysł Wielka Firma

O biznesie i o życiu

Kiedy szkolenia podatkowe stają się niezbędne?

Przepisy prawa podatkowego zmieniają się bardzo często i ciężko samodzielnie wszystko śledzić w czasie rzeczywistym. Szkolenia podatkowe pełnią ważną rolę, ponieważ pomagają przedsiębiorstwom dostosować się do zmian.

Zmiany w prawie podatkowym
Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie przepisów wiąże się z dużymi karami finansowymi dlatego warto uważać. Oczywiście stosunkowo najczęściej nowelizowany jest podatek dochodowy. Jednak najnowsze zmiany objęły również w dużej mierze podatek VAT i inne. Jedną z najważniejszych zmian jest ulga dla młodych. Wprowadzony został również estoński CIT oraz ulga na robotyzację. Umożliwia ona zwrot części kosztów za nowe roboty i koboty. Takie rozwiązanie sprawi, że wydajność produkcji przemysłowej się zwiększy, a jednocześnie zostaną obniżone jej koszty. W dłuższej perspektywie czasu ma to unowocześnić gospodarkę oraz poprawić jej pozycje na arenie międzynarodowej.

Zalety szkoleń podatkowych
Przedsiębiorcy mogą od teraz odliczyć nawet 50% kosztów, które ponieśli w związku z inwestycją. Na uwagę zasługuje fakt, że nie ma znaczenia wielkość ani rodzaj branży. Należy jednak pamiętać, że ulga dotyczy także leasingu oraz szkoleń dla pracowników, którzy zajmują się obsługą robotów. Koszty zakupu sprzętu i oprogramowania również mogą być odliczone przez podatników. Opisywana ulga na robotyzację dotyczy płatników CIT oraz PIT. W trakcie trwania roku podatkowe podatnicy mogą odliczać koszty na robotyzację. Przy składaniu rocznego zeznania podatkowego wystarczy wtedy wykonać dodatkowy odpis. Tak samo wygląda to w przypadku ulgi na prace rozwojowo-badawcze. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ulga na robotyzację obowiązuje na razie do końca 2025 roku. Posiadanie aktualnej wiedzy jest bardzo przydatne do przeprowadzenia bilansu rocznego.

Nauka prawa podatkowego
Dlatego warto korzystać ze szkoleń podatkowych, które sprawią, że będziesz na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie. Osoby, które prowadzą szkolenia posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną. Są oni przede wszystkim praktykami prawa podatkowego i wiedzą, które przepisy są najważniejsze oraz na co trzeba uważać. Praca na takich szkoleniach jest dosyć intensywna, ale przekłada się to bezpośrednio na pozytywne efekty w przyszłości. Znajomość prawa podatkowego jest niezwykle ważna w obecnych czasach, ponieważ wszyscy jesteśmy podatnikami. Wiedza o przepisach jest niezbędna, jeżeli prowadzi się działalność gospodarczą. Podczas szkoleń otrzymuje się również zazwyczaj dostęp do materiałów online. Takie rozwiązanie sprawia, że w każdym momencie można z nich skorzystać. Wiedza o podatkach powinna być stale aktualizowana poprzez kursy oraz szkolenia.